BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Sprawozdania statystyczne za 2021 r.

W wykonaniu dyspozycji zawartej w Dziale III – Czynności sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, Rozdział 9 – Zarządzanie informacją i obieg dokumentów w sądach, Oddział 1 – Udostępnianie informacji ogólnych, § 122 ust. 1., pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1411 z późn. zm.) poniżej udostępniamy roczne i półroczne sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Olecku, sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Poniżej skrót-link do Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości, który jest internetową witryną, za pomocą której każdy może zapoznać się z danymi dotyczącymi tego, w jaki sposób funkcjonuje polski system wymiaru sprawiedliwości.

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

Załączniki

 1. MS-S1 sprawozadnie w sprawach cywilnych za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 10:38) - (doc) - 1,8MB
 2. MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 10:38) - (doc) - 1,1MB
 3. MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 11:33) - (doc) - 1,9MB
 4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 10:37) - (doc) - 0,3MB
 5. MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 10:37) - (doc) - 0,7MB
 6. MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 10:37) - (doc) - 1,6MB
 7. MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 10:37) - (doc) - 0,2MB
 8. MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 10:36) - (doc) - 0,4MB
 9. S00WS01 etatyzacja w sprawach cywilnych za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 10:36) - (doc) - 0,1MB
 10. S00WS05 etatyzacja w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 10:36) - (doc) - 0,1MB
 11. S00WS16 etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 10:35) - (doc) - 0,1MB
 12. S00WS20KW etatyzacja w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2021 r. (2021-10-01 10:35) - (doc) - 0,1MB
 13. MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2021 r (2022-03-14 10:49) - (pdf) - 1,7MB
 14. MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2021 r. (2022-03-14 10:50) - (pdf) - 1MB
 15. MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za 2021 r. (2022-03-14 10:52) - (pdf) - 2,2MB
 16. MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2021 r (2022-03-14 10:53) - (pdf) - 0,4MB
 17. MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń (wg właściwości rzeczowej) za 2021 r. (2022-03-14 10:53) - (pdf) - 0,5MB
 18. Ms-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2021 r. (2022-03-14 10:53) - (pdf) - 1,3MB
 19. MS-S20 sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych za 2021 r. (2022-03-14 10:53) - (pdf) - 0,3MB
 20. MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2021 r. (2022-03-14 10:53) - (pdf) - 0,5MB
 21. S00WS01 etatyzacja w sprawach cywilnych za 2021 r. (2022-03-14 10:54) - (pdf) - 0,1MB
 22. S00WS05 etatyzacja w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2021 r. (2022-03-14 10:54) - (pdf) - 0,2MB
 23. S00WS16 etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2021 r. (2022-03-14 10:54) - (pdf) - 0,1MB
 24. S00WS20 etatyzacja w sprawach ksiąg wieczystych za 2021 r. (2022-03-14 10:54) - (pdf) - 0,1MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2021-10-01 10:33
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2021-10-01 10:38:38
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2021-10-01 10:38:51

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.