BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Sprawozdania statystyczne za 2018 r.

W wykonaniu dyspozycji zawartej w Dziale II - Organizacja sądów, Rozdział 2 - Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne sądu, § 11 ust. 1., pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.) poniżej udostępniamy roczne i półroczne sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Olecku, sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 
Poniżej skrót-link do Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości, który jest internetową witryną, za pomocą której każdy może zapoznać się z danymi dotyczącymi tego, w jaki sposób funkcjonuje polski system wymiaru sprawiedliwości.

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

Załączniki

 1. MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2018 r (2019-01-23 09:24) - (pdf) - 2,2MB
 2. MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2018 r (2019-01-23 09:24) - (pdf) - 1,2MB
 3. MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za 2018 r (2019-01-23 09:24) - (pdf) - 2,2MB
 4. MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2018 r (2019-01-23 09:25) - (pdf) - 0,5MB
 5. MS-S10 sprawozdania z sądowego wykonania orzeczeń wg własciwości rzeczowej za 2018 r (2019-01-23 09:25) - (pdf) - 0,6MB
 6. MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2018 r (2019-01-23 09:30) - (pdf) - 1,5MB
 7. MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2018 r (2019-01-23 09:32) - (pdf) - 0,4MB
 8. MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2018 r (2019-01-23 09:33) - (pdf) - 0,7MB
 9. MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za 2018 r (2019-01-23 09:33) - (pdf) - 0,5MB
 10. S00WS01 etatyzacja w sprawach cywilnych za 2018 r (2019-01-23 09:33) - (pdf) - 0,2MB
 11. S00WS05 etatyzacja w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2018 r (2019-01-23 09:34) - (pdf) - 0,3MB
 12. S00WS16 etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2018 r (2019-01-23 09:34) - (pdf) - 0,2MB
 13. S00WS20 etatyzacja w sprawach ksiąg wieczystych za 2018 r (2019-01-23 09:34) - (pdf) - 0,2MB
 14. MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych I półrocze 2018 (2019-01-23 08:16) - (pdf) - 2,2MB
 15. MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych I półrocze 2018 (2019-01-23 08:16) - (pdf) - 1,2MB
 16. MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej I półrocze 2018 (2019-01-23 08:16) - (pdf) - 2,2MB
 17. MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia I półrocze 2018 (2019-01-23 08:17) - (pdf) - 0,5MB
 18. MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń wg właściwości rzeczowej I półrocze 2018 (2019-01-23 08:17) - (pdf) - 0,6MB
 19. MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich I półrocze 2018 (2019-01-23 08:18) - (pdf) - 1,5MB
 20. MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych I półrocze 2018 (2019-01-23 08:18) - (pdf) - 0,4MB
 21. MS-S40r - SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej I półrocze 2018 (2019-01-23 08:33) - (pdf) - 0,7MB
 22. MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika I półrocze 2018 (2019-01-23 08:21) - (pdf) - 0,5MB
 23. S00WS01etatyzacja w sprawach cywilnych I półrocze 2018 (2019-01-23 08:21) - (pdf) - 0,2MB
 24. S00WS05 etatyzacja w sprawach karnych i wykroczeniowych I półrocze 2018 (2019-02-06 15:16) - (pdf) - 0,3MB
 25. S00WS16 etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich I półrocze 2018 (2019-01-23 08:22) - (pdf) - 0,2MB
 26. S00WS20 etatyzacja w sprawach ksiąg wieczystych I półrocze 2018 (2019-01-23 08:22) - (pdf) - 0,2MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: O.Administracyjny dnia: 2019-01-23 07:48
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2019-01-23 08:34:58
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2019-01-23 09:37:44

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.