BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Sąd Rejonowy w Olecku informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę, może ona skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pełnomocnika lub telefonicznie z Biurem Obsługi Interesanta pod nr tel. 87 523 06 50 i przekazać sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna lub nieporadna.

Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również w razie istnienia takiej konieczności zadbać o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących.

 

Osoby głuche lub słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Olecku w następujący sposób:

  1. wysyłając pismo na adres: Sąd Rejonowy w Olecku ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko
  2. wysyłając informację e-mail na adres: boi@olecko.sr.gov.pl
  3. wysłać fax na numer: 87 523 05 99
  4. osobiście w siedzibie Sądu w godzinach urzędowania

Sąd Rejonowy w Olecku realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby sądu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w poniższy piktogram

piktogram, obrazek symbol dłoni języka migowego, link do tłumacza online

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem tłumacza on-line zgodny jest z treścią Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z niniejszego systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Olecku ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, pokój nr 4.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2019-11-12 09:38
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2019-11-12 09:40:56
Ostatnia edycja: Konserwator dnia: 2022-05-11 11:15:42

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.