BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Olecku:

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Olecku:
Miasto: Olecko, Gołdap
Gmina: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki

Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Olecku:
I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości tego Sądu,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw z obszaru właściwości tego Sądu,,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2023-09-18 12:38
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2023-09-18 12:40:21
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2023-09-21 11:28:58

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.