BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych ustanowionych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach

 

     Listy biegłych sądowych udostępniane są również zainteresowanym w sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Olecku w godzinach przyjęć interesantów.

W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 15, poz.133)

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2018-01-10 15:13
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2018-01-10 15:14:25
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2022-12-28 09:44:26

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.