BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1114) od 1 maja 2008 r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Olecku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem:
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki Sądu Rejonowego w Olecku: /srolecko/SkrytkaESP
 
 
W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Olecku niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na platformie e-PUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Założenie konta na platformie ePUAP jest bezpłatne i możliwe pod adresem: http://epuap.gov.pl
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu:
  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
  3. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF,-XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
  4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-28 21:53
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-28 21:53:59
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2020-04-03 13:38:57

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.