BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Standardy Obsługi Interesanta

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zrealizowało projekt pn. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym.

Udzielane dotychczas informacje w sądach nie były przedstawiane w ustandaryzowany, jednorodny sposób, co mogło powodować duże trudności podczas kontaktu obywateli z pracownikami sądu. Zdarzało się, że interesanci spotykali się z różnym podejście w zakresie udzielanych informacji dotyczących wymagań formalnych w danej sprawie, podstawowych kroków i czynności w postępowaniu sądowym oraz sposobu wypełnienia dokumentów i formularzy, przy czym rozbieżności nie dotyczyły szczebla sądu, a sposobu powiadamiania w ramach tego samego rodzaju spraw.

Ważnym aspektem realizacji projektu, nie tylko wizerunkowym, jest usprawnienie komunikacji z interesantem, szczególnie z interesantem z niepełnosprawnościami, poprzez udostępnienie w sądach oraz zamieszczenie na portalu internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualizowanych cyklicznie, co do zmieniającego się stanu prawnego, katalogów usług wraz z kartami usług dla interesantów poszczególnych szczebli sądów.

Katalog usług wraz z kartami usług świadczonych przez sąd (przeznaczone dla interesantów) obejmuje usługi, możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe) np. udostępnianie osobom uprawnionym akt sprawy w celu ich przeglądania lub sporządzania fotokopii, a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, usługi uzupełniające dla sądu okręgowego, usługi uzupełniające dla sądu apelacyjnego) np. informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, informacja o apelacji, o kasacji.

Karta usług ujęta w katalogu usług, to jednostkowa informacja o postępowaniu. Są to informacje dla interesantów o tym, w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne,
w szczególności informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informację o tym, w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory zastosować.

Karta usługi to konkretna instrukcja działania dla interesanta, udzielana zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą. Karty usług to wybrane rodzaje spraw, z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądu.

Do kart usług zostały załączone wzory pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej usługi.

Dostęp elektroniczny do kart usług sądu danego szczebla jest dostępny dla wszystkich użytkowników w portalu internetowym pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl

Strefa o dostępie publicznym w Portalu zawiera obok informacji i aktualności dotyczących projektu także możliwość pobrania przez interesantów elektronicznej wersji katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami, pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi.

KATALOG USŁUG

KARTY USŁUG PODSTAWOWOWYCH

KARTY USŁUG UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

Załączniki

  1. Zarządzenie Nr A-0220-7-2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olecku (2021-02-24 11:45) - (pdf) - 0,1MB
  2. Ankieta oceny satysfakcji interesanta (2023-02-24 14:54) - (doc) - 2,6MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: Oadministracyjny dnia: 2021-02-24 11:40
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2021-02-24 11:47:22
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2023-02-24 14:49:23

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.