BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Przemoc w rodzinie – informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
ul. Gołdapska 23, tel. (87) 520-34-37

INFORMATOR DLA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc w rodzinie – zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

FORMY PRZEMOCY W RODZINIE:

Przemoc fizyczna - np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie
Przemoc seksualna – np. zmuszanie najbliższej osoby do współżycia, innych zachowań seksualnych przez nią nie akceptowanych
Przemoc psychiczna – np. obrażanie, wyzywanie, poniżanie, kontrolowanie, krytykowanie
Przemoc ekonomiczna/materialna – np. odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie lub ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej, ale również niszczenie przedmiotów itp.
Zaniedbanie – np. nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka itp

PAMIĘTAJ!
Nie masz prawa stosować przemocy wobec najbliższych!!!

Przemoc w rodzinie stała się zjawiskiem nieakceptowanym społecznie.
Sprawcą przemocy może być każdy, bez względu na wykształcenie, status
społeczny, stan majątkowy itp.

 • Nigdy nie jest za późno na podjęcie właściwych kroków, aby zmienić zachowanie!
 • Zwracając się po pomoc niczym nie ryzykujesz!
 • Ty i Twoja rodzina możecie tylko zyskać!

W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” współpracuj z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą na terenie swojej gminy. Są tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tym Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez zespół bądź grupę.

Jednym z zaleceń może być Twój udział w oddziaływaniach korekcyjnoedukacyjnych, które są realizowane w ramach specjalnych bezpłatnych programów przeznaczonych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia, w pierwszej kolejności należy podjąć stosowną terapię. Uczestnictwo w programach korekcyjnoedukacyjnych stanowić będzie wówczas jej uzupełnienie.

Jeśli zachowujesz się agresywnie wobec bliskich, a ponadto nadużywasz alkoholu, możesz zwrócić się do:

 • Infolinii AA: 801-033-242
 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  (PARPA), Tel. (22) 250-63-25, gdzie możesz uzyskać informacje o placówkach leczenia odwykowego na Twoim terenie
 • Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej gminie

PAMIĘTAJ!
Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!!!

 • Czy uderzyłeś osobę najbliższą i mimo obiecania sobie , że to po raz ostatni, sytuacja się powtórzyła?
 • Czy zauważyłeś, że Twoje agresywne zachowanie wzbudza strach u najbliższych, że unikają z Tobą kontaktu?
 • Czy zdarzyło Ci się agresywnie zachować wobec bliskich po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychoaktywnych lub zalecanych przez lekarza leków?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco chociaż na jedno z powyższych pytań, przeczytaj koniecznie tę ulotkę

Stosowanie aktów przemocy wobec osób najbliższych nie tylko naraża Cię na rozpad związku i utratę rodziny, ale również na odpowiedzialność karną.
Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Nowe przepisy pozwalają Policji, Prokuraturze i Sądowi na szybszą reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie – nie licz więc na uniknięcie odpowiedzialności.

Stosując przemoc wobec najbliższych grozi Ci:

 • Interwencja Policji lub zatrzymanie połączone z zastosowaniem środków zapobiegawczych
 • Zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi
 • Nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, bez względu na to czyją jest własnością, na podstawie decyzji Prokuratora lub orzeczenia Sądu
 • Zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej
 • Ograniczenie, bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemocstosowana była także wobec nich
 • W razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE


Jeżeli masz problem z wyrażaniem własnych uczuć, niepanowaniem nad swoimi emocjami …
Jeżeli chcesz podnieść świadomość własnych zachowań przemocowych oraz poznać sposoby, które pomogą Ci w rozwiązywaniu konfliktów i sporów …
Jeżeli chcesz zmienić swoją dotychczasową postawę, a jednocześnie poprawić atmosferę w rodzinie i w relacjach z innymi …


NIE ZWLEKAJ!


Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
lub umów się na pierwszą wizytę telefonicznie
codziennie w godzinach 8:00-18:00
Zapewniamy Ci pomoc psychologiczną oraz uczestnictwo
w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym , który przeznaczony jest
w szczególności dla osób:
Skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie
Stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia
uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii
Dobrowolnie zgłaszających się do uczestnictwa w programie oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych
PAMIĘTAJ!
To szansa dla Ciebie i Twojej rodziny na godne życie!
„Nie walcz z rodziną, zawalcz o rodzinę”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
ul. Gołdapska 23
tel. (87)520 34-37


Miejsca, w których znajdziesz pomoc na terenie powiatu oleckiego:
1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Olecku ul. Gołdapska 23,tel. 87 520 34-37 bezpłatna pomoc specjalistyczna: prawna, psychologiczna, schronienie w hostelu

2. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Olecko, ul. Nocznickiego 15, tel. 87 520-45-91. Bezpłatne poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie

3. Komenda Powiatowa Policji w Olecku ul. Zamkowa 1, tel. 87 520-72-00 , 997

4. Prokuratura Rejonowa w Olecku ul. Sembrzyckiego 18, tel. 87 621 79 20

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku ul. Kolejowa 31, tel. 87 520-42-33, pomoc socjalna, społeczna, możliwość założenia procedury Niebieskiej Karty, objęcie pracą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich ul. Kościuszki 44, tel. 87 523 82 48, pomoc socjalna, społeczna, możliwość założenia procedury Niebieskiej Karty, objęcie pracą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach ul. Lipowa 16, tel. 87 521 42 37 , pomoc socjalna, społeczna, możliwość założenia procedury Niebieskiej Karty, objęcie pracą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie Świętajno 104, tel. 87 521 54 18 , pomoc socjalna, społeczna, możliwość założenia procedury Niebieskiej Karty, objęcie pracą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

9. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku, ul. Nocznickiego 15, tel. 87 520 -45-91

10. Poradnia Zdrowia Psychicznego, w Olecku, ul. 11 Listopada tel. 507 125 845, Indywidualne konsultacje psychiatryczne i psychologiczne

11. Służba zdrowia funkcjonująca na terenie powiatu

12. Pedagodzy szkolny, psycholodzy szkolni funkcjonujący na terenie szkół


JEŚLI POTRZEBUJESZ ROZMOWY, PORADY PRAWNEJ, WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO MOŻESZ SKORZYSTAC Z OGÓLNOPOLSKIEGO TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”, CZYNNEGO W TYGODNIU OD GODZINY 8.00 DO 22.00, W NIEDZIELE I ŚWIĘTA 8.00-16.00,
801- 12-00-02

Załączniki

 1. Instytucje pomocowe (2020-06-18 09:55) - (docx)
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: ZKSS dnia: 2020-06-17 10:59
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2020-06-18 09:53:42
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2020-06-18 10:00:45

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010